Mjere M04, Podmjere 4.1. “Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva”, operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”

OPG Franko Radovan je u sklopu Mjere M04, Podmjere 4.1. “Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva”, operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” prijavilo projekt odnosno ulaganje u dugoročnu poljoprivrednu mehanizaciju s ciljem povećanja kvalitete i količine krajnjeg proizvoda-vina. Projekt je odobren od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u kolovozu 2017. godine.

Sukladno Odluci o dodjeli sredstava, ukupna vrijednost projekta iznosi 422.933,56 kn od čega se 129.297,93 kn financira iz vlastitih sredstava, 249.590,28 kn iz proračuna EU te 44.045,35 kn iz proračuna Republike Hrvatske.

Proizvodnja za tržište i ostvarenje gospodarske profitabilnosti, temeljni su ciljevi poslovanja OPG-a. Ostvarenje tih ciljeva nužno prati i intenzivna investicijska aktivnost za unapređenje i poboljšanje uvjeta za poljoprivrednu proizvodnju i korištenje svih raspoloživih resursa za koje obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo posjeduje komparativne prednosti. Novim ulaganjem omogućava se veći intenzitet proizvodnje, odnosno postizanje veće ekonomičnosti i rentabilnosti poslovanja.

E-impuls

NAZIV PROJEKTA

Nabava opreme za vinariju – uređaj za etiketiranje boca i drvene bačve.

KRATKI OPIS PROJEKTA

Realizacijom ovoga projekta, OPG Franko Radovan će postojeći podrum opremiti:

a) novim uređajem za etiketiranje boca sa termičkom glavom, te sa dodatnom opremom, tj. printerom za ispis etiketa. Kapacitet etiketirke je 1.800 boca na sat i kapacitetom valjka do 1.200 boca na sat.

b) spremnicima za vino, tj. drvenim bačvama, kapaciteta 500 l, 12 komada. Drvene bačve su izrađene od hrasta , povećat će se kapacitet visoko kvalitetnih crnih vina.

Uz pomoć tvrtke Fito ekologija d.o.o. iz Zagreba i korištenje njihovih usluga za Upravljanje projektom i administraciju cijeli projekt je doveden do faze krajnje isplate.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Glavni cilj projekta je jačanje konkurentnosti OPG-a Franko Radovan kroz modernizaciju proizvodnje vina, sa povećanim udjelom prodaje buteljiranih vina preko 10%.

UKUPNU VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRAEU (u HRK)

Vrijednost prijavljenog i odobrenog projekta je 234.292,82 HRK od čega je sufinancirano 85% tj. 199.000,00 HRK.

Razdoblje provedbe projekta je od rujna 2016. do svibnja 2019.

Linkovi: